gideonhorvath.com

No man’s land (2017-18)

Digital infrared photo series


The No man’s land project deals with the concept of the sublime in the age of the Anthropocene in a series of long-exposure infrared photos. According to the british philsophy professor, Timothy Morton, we live in a geological age in which all kinds of hyperobjects penetrate our reality. They are unpercievable in their entirity, we can only catch glimpses of them from the corner of our eyes. How could we understand the incomprehensible complexity of the global warming or the biosphere? Infrared radiation is essential for our world but it is invisible for the human eye even though a significant part of Earth’s flora and fauna senses it. The scenery that unfolds in these photos might help us to reevaluate our anthropocentric way of structuring the many realities that surround us in the age of the global ecological crises.
A No man’s land sorozat a fenségesség fogalmával foglalkozik az antropocén korában, hosszú expozícióval készült infravörös felvételek sorozatában. Timothy Morton, brit filozófia professzor szerint egy olyan földtörténeti korszakban élünk, ahol a hiperobjektumok, amelyek körülöttünk léteznek, teljes mivoltukban átláthatatlanok számunkra, csupán szemünk sarkából érzékeljük őket. Hogyan foghatjuk fel a globális felmelegedés egészét vagy a bioszféra feldolgozhatatlan méretét? Az infravörös sugárzás világunk kulcsfontosságú részét képezi, de az emberi szem – a flóra és fauna jelentős részével ellentétben – nem érzékeli. A No man’s land sorozaton feltárulkozó látvány ahhoz segíthet hozzá, hogy megkérdőjelezzük az emberközpontú valóságrendszerezés létjogosultságát a globális ökológiai válság korában.