gideonhorvath.com

ABUNDANCE (2021)

video piece and outdoor sculptureCurator: Flóra Gadó
Cameraman: Gergely Ofner
Sound design: Gallusz Balogh

Exhibited at Budapest Gallery in the group exhibition entitled And Mistake These Walls for Skin, on view  between 22 October 2021 – 9 January 2022.Gideon Horváth continues his contemporary interpretation of the mythological figure of the faun, who is presented as a kind of queer character: hypersensitivity and defensiveness appear as emancipatory gestures in the faun’s behaviour. While in his earlier works he explored the faun’s peculiar awakening to his true self, the video work for the exhibition now brings to life the ecstatic world of the Bacchanalia. The artist links the state of loosening up and exaltation by means of dance and intoxication with the so-called vogue choreography – a stylised house dance from the late 1980s, an important form of movement at Harlem's black drag balls. In the video, composed of fragments in accelerating rhythm, the Bacchic carnival is seen in new light from the perspective of drag balls: in both cases, self-identity and the act of immersion in the community becomes important, embodied in the hybrid, fluid and sensual material of beeswax. The emblematic movements of the vogue choreographies are presented this time in the narrative form of a hand dance, complemented by the at once dangerous and sensual material of the wax and by ancient symbols that come together in a sprawling ‘visual bacchanalia’.

Flóra Gadó

Horváth Gideon folytatja a faun mitologikus alakjának kortárs értelmezését, akit egyfajta queer szereplőként mutat be: a hiperérzékenység és a védekezés mint emancipatorikus gesztusok tűnnek fel a műben. Míg korábbi munkáiban a faun sajátos öntudatra ébredését vizsgálta, a kiállításra készült videomunkában már a bacchanáliák eksztatikus világa elevenedik meg. A táncon és a mámoron keresztüli feloldódás, önfeledtség állapotát az ún. vogue koreográfiával – a 80-as évek végén létrejött stilizált house tánccal – kapcsolja össze a művész, amely a harlemi fekete drag bálok egyik fontos mozgásformája. A fragmentumokból összeállt, egyre gyorsuló videóban a baccchusi karnevál a drag bálok felől kerül új megvilágításba: mindkét esetben az önazonosság és a közösségben való alámerülés aktusa válik fontossá, amely a méhviasz hibrid és fluid matériájában ölt testet. A vogue koreográfiák emblematikus mozdulatai ezúttal egy kéz-tánc narratív formájában jelennek meg, kiegészülve a viasz egyszerre veszélyes és érzéki anyagával és antik szimbólumokkal, amelyek egy burjánzó „vizuális bacchanáliában” érnek össze.

Gadó Flóra